Skip to main content

EVALUARE PATRIMONIU

EVALUAREA/ REEVALUAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Art. 11 din OMFP 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

„Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.”

Evaluarea patrimoniului include
 • Inspectarea tuturor activelor;

 • Analizarea și actualizarea listei activelor supuse evaluării pentru o imagine cât mai fidelă;

 • Discutarea și analizarea listei actualizate pentru a corecta eventualele nereguli;

 • Întocmirea raportului de evaluare conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor ANEVAR;

 • Predarea raportului de evaluare și a documentelor suport, atât în format fizic, cât și electronic.

Dacă pe parcursul celor 3 ani de la momentul predării raportului de evaluare survin modificări ale situațiilor inițiale, ne asumăm completarea acestuia în mod GRATUIT!

EVALUAREA ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

OBLIGATORIE o dată la 3 ani!

 • Etapele evaluării
  1. Inspectăm toate activele identificabile;
  2. Analizăm lista activelor;
  3. Actualizăm lista activelor supuse evaluării oferind o imagine fidelă;
  4. Discutăm și analizăm absolut toate pozițiile;
  5. Realizăm raportul de evaluare în conformitate cu standardele de evaluare ale bunurilor;
  6. Predăm raportul în formatul și termenul stabilit în contract.
 • Beneficii
  1. Identificarea tuturor pozițiilor pe o hartă cu localizare;
  2. Descrierea completă pentru fiecare poziție localizată;
  3. Garanția conformității;
  4. Reprezentarea gratuită în fața organelor de control;
  5. Dacă pe parcursul celor 3 ani de la momentul predării raportului de evaluare survin modificări ale situațiilor inițiale, completarea acestuia se efectuează în mod GRATUIT!
 • Termen de execuție

  Fiecare raport de evaluare se realizează în 15-90 de zile în funcție de complexitate. Proiectele pot fi realizate și în regim de urgență.

 • Gama de servicii
  • Evaluări de mașini, autoturisme, utilaje, unelte, echipamente, stocuri, obiecte de inventar;
  • Evaluări pentru patrimoniul instituțiilor publice (Ordinul nr. 3471/2008);
  • Evaluări și studii de piață pentru stabilirea rentabilității unui proiect viitor;
  • Evaluări pentru societăți comerciale și pe acțiuni din toate domeniile de activitate;
  • Evaluări pentru instituții de stat și întreprinderi private;
  • Evaluări de licențe, creanţe sau brevete de invenție;
  • Evaluări pentru piața de investiții și achiziții;
  • Evaluări pentru acțiuni și alte instrumente financiare;
  • Evaluări pentru insolvență și reorganizare;
  • Evaluări pentru impozitare;
  • Evaluări pentru raportări financiare;
  • Evaluări pentru fuziuni și divizări;
  • Evaluări pentru achiziții;
  • Evaluări pentru majorarea capitalului social;
  • Evaluări pentru retragerea acționarilor;
  • Evaluări pentru piața de capital;
  • Evaluări pentru garantarea împrumutului;
  • Evaluări pentru executare silită;
  • Alocarea prețului de cumpărare conform IFRS3;
  • Verificarea rapoartelor de evaluare;
  • Evaluări de bunuri pentru finanțări nerambursabile.

Întrebări frecvente

Pentru vânzarea unui imobil din patrimoniul UAT pentru care nu am valoare de inventar, dar am un raport de evaluare în scopul vânzării, pot realiza tranzacția legal?

Nu. În această situație nu se va respecta principiul impus prin Codul Administrativ în care se cere ca orice tranzacție (vânzare/ închiriere/ concesionare/ arendare/ etc.) să fie realizată la cea mai mare valoare dintre valoarea de inventar și valoarea stabilită de un evaluator autorizat în scopul tranzacției. În acest caz este necesară actualizarea raportului de evaluare a patrimoniului – gratuit în cazul contractelor încheiate cu noi, pentru a avea atât o valoare înregistrată în evidențele financiar-contabile, cât și un raport de evaluare în scopul tranzacționării.

Am primit/ găsit imobile fără valori de inventar, iar evaluarea a fost facută recent. Ce pot să fac?

În acest caz, fie se poate întocmi un raport de evaluare pentru stabilirea valorii juste a bunurilor în scopul introducerii în evidențele financiar-contabile, fie se poate completa prin addenda raportul de evaluare al patrimoniului în scopul raportării financiare. Nu pot intra în inventar bunuri fără stabilirea valorii de inventar.

Evaluarea pentru impozitare se face o dată la 5 ani. Evaluarea pentru raportarea financiară are alt termen?

Da. Raportarea financiară este definită prin OMFP 3471 din 2008 la articolul 11, unde prevede că „activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani”, așadar termenul este de maxim 3 ani. În cazul evaluării în scopul impozitării, procedura este definită de Codul Fiscal, se aplică doar contribuabililor Persoană Fizică sau Juridică, iar la articolul 460 în cazul Persoanelor Juridice, respectiv 458 în cazul Persoanelor Fizice se specifică „Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării”.

Care sunt diferențele dintre Evaluarea pentru raportare financiară și Evaluarea pentru impozitare? Pot avea valori diferite?

În primul rând valorile raportate sunt diferite:

 • În cazul evaluării pentru impozitare ele se definesc ca valori impozabile și au o metodologie specifică de calcul, definită de GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a clădirilor.
 • Valorile pentru raportare sunt definite de Standardele de evaluare a bunurilor aprobate de ANEVAR ca fiind parte din SEV 430 – Evaluări pentru raportarea financiară, precum și IFRS 13 – Evaluarea la Valoarea Justă.

Putem observa astfel că sunt incluse tipologii de valori diferite și standarde de evaluare diferite. Rezultatul valorilor este întotdeauna diferit.

În cazul imobilelor închiriate/ concesionate, primăria are obligația întocmirii unor rapoarte de evaluare în scopul impozitării pentru acele imobile în care se desfășoară activități comerciale?

Nu. Acele imobile vor avea taxă pe clădiri, conform Articolului 460 – „f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.” Astfel, taxa se va datora pe valoarea de inventar a imobilului din inventarul contabil al UAT. Avem obligația de a reevalua acele bunuri cel puțin o dată la 3 ani.