Skip to main content

INVENTAR PATRIMONIU

DESPRE INVENTARUL PATRIMONIULUI

 • Ce este?

  Inventarierea se referă la procedura efectuată în scopul identificării bunurilor asupra cărora UAT-ul deține un drept de proprietate publică sau privată. Autorităţii deliberative i se prezintă anual conform Articolului 289, alineatul 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de către autoritatea executivă, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.

 • Când se face?

  Inventarierea patrimoniului se realizează anual conform Articolului 289, alineatul 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • Entitățile care au obligația inventarierii patrimoniului
  • Unitățile administrativ-teritoriale
  • Constituie o obligativitate în conformitate cu articolul 289 din Codul Administrativ. Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale
 • Bunuri care necesită inventariere
  • Terenuri
  • Construcții
  • Rețele edilitare
  • Construcții speciale (fântâni, drumuri, poduri, trotuare, șanțuri, amenajări)
 • Etape
  1. Comasarea datelor din toate inventarele disponibile în primărie;
  2. Identificarea tuturor imobilelor asupra cărora UAT are drept de proprietate;
  3. Corelarea datelor din inventare cu imobilele identificate;
  4. Analiza situației juridice și a dreptului de proprietate;
  5. Vectorizarea/ măsurarea/ preluarea elementelor tehnice și ale caracteristicilor;
  6. Redactarea raportului privind situația gestionării bunurilor.

INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

 • Scop

  Inventarierea are ca obiect identificarea bunurilor asupra cărora UAT deține un drept de proprietate publică sau privată.

 • Livrabilele procedurii
  • Lista finală a inventarului privind bunurile din domeniul public și privat al UAT-ului;
  • Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor conform Articolului 289, alineatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 • Principalele acţiuni efectuate
  • Corelarea informațiilor din inventarul contabil cu inventarul atestat al domeniului public și privat, completat sau modificat prin Hotărâri de Guvern sau Hotărâri ale Consiliului Local;
  • Verificarea și analizarea tuturor imobilelor înscrise sau întabulate în favoarea UAT-ului, cu prezentarea situației juridice, precum și a acțiunilor/ modificărilor necesare pentru atestarea acestora în inventarul UAT-ului;
  • Completarea cu bunuri care nu au fost incluse în vechile inventare.

OFERTĂ INVENTARIERE

 • Oferirea suportului necesar fiecărui departament implicat în procedura de inventariere;

 • Corelarea informațiilor din inventarul contabil cu inventarul domeniului public și privat, completat sau modificat prin Hotărâri ale Consiliului Local;

 • Identificarea și vectorizarea tuturor imobilelor înscrise sau intabulate în favoarea UAT-ului, cu prezentarea situației juridice și tehnice – măsurarea și vectorizarea datelor tehnice lipsă;

 • Verificarea și analizarea tuturor imobilelor înscrise sau intabulate, cu prezentarea acțiunilor/ modificărilor necesare pentru atestarea acestora în inventarul UAT-ului;

 • Întocmirea listei finale a inventarului în format GIS privind bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-ului;

 • Asistarea echipei beneficiarului în vederea întocmirii raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor;

 • Termen de finalizare: 90 de zile de la contractare.

APLICABILITATE

 • Inventarierea tuturor bunurilor și drepturilor de proprietate;

 • Inventarierea bunurilor care aparțin altor ministere, administrații și care se regăsesc pe raza UAT-ului;

 • Inventarierea drumurilor și vectorizarea elementelor drumurilor;

 • Inventarierea spațiilor verzi și vectorizarea lor;

 • Inventarierea bunurilor care aparțin statului român și se regăsesc pe raza UAT-ului;

 • Trasarea rețelelor edilitare conform elementelor de suprafață;

 • Transpunerea inventarelor în format GIS;

 • Calcul suprafață proprietate UAT, cadastrată și necadastrată cu maparea ei;

 • Calcul suprafață cadastrată și necadastrată din intravilan și extravilan;

 • Inventarierea și auditarea conturilor contabile.

Întrebări frecvente

Cât de des ar trebui să recurg la serviciul de inventariere?

O dată pe an, conform Articolului 289, alineatul 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Care sunt pașii ce trebuie urmați în această etapă?

Pentru a putea începe procedura de inventariere avem nevoie de următoarele documente:

✓ Ultima Hotărâre a Consiliului Local privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului PRIVAT, dacă există;
✓ Hotărârile Consiliului Local privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului PUBLIC, de la ultima publicare în Monitorul Oficial până în prezent;
✓ Hotărârea Consiliului Local privind nomenclatorul stradal, dacă există;
✓ Ultimul raport de reevaluare;
✓ Listele de inventar contabil (și anume conturile contabile 211 și 212, domeniul public și privat);
✓ Certificatul privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral/ topografic al/ ale imobilului/ imobilelor după numele/ denumirea proprietarului emis de către BCPI.

Ce m-ar ajuta să am o situație completă a patrimoniului?

În primul rând se face trecerea dintr-un inventar scriptic la unul faptic, adică dintr-un număr X de inventare se trece la un singur inventar mult mai detaliat, prin corelarea inventarelor antemenționate, iar inventarul rezultat se va corela cu un ortofotoplan.

Concomitent cu inventarierea are loc analiza juridică, tehnică și a dreptului de proprietate pentru fiecare bun din inventarul UAT-ului, dar și pentru bunurile care prezintă interes acestuia. În baza certificatului emis de către BCPI se vor identifica și poziții noi care nu au fost cuprinse în niciun inventar al primăriei, urmând introducerea lor în inventarul corespunzător.

În urma inventarierii vor fi identificate:

 • Pozițiile care nu au valoare în contabilitate;
 • Pozițiile care nu au o valoare corectă în contabilitate;
 • Pozițiile care sunt introduse în contul contabil greșit;
 • Pozițiile care mai există în contabilitate, dar nu și în realitate;
 • Pozițiile care se dublează în contabilitate sau în oricare alt inventar;
 • Pozițiile globale care în mod normal trebuie defalcate.

Se urmărește totodată și statusul bunurilor din punct de vedere al atestării inventarului domeniului public, Ministerul Dezvoltării având criterii stricte privind situația juridică a bunului din inventarul domeniului public