Skip to main content

SERVICII GIS

SERVICII GIS PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

 • Ce este GIS?

  GIS-ul (Sistem Informațional Geografic) este cadrul care permite culegerea, gestionarea și analiza datelor. Având rădăcinile în știința geografiei, GIS-ul integrează mai multe tipuri de date.

 • Avantajele utilizării GIS
  • Datele sunt mai bine organizate;
  • Asigură acuratețea în stocarea datelor;
  • Facilitează actualizările generate de importul datelor;
  • Analize, statistici şi metode mult mai ușoare de navigare în seturile de date;
  • Crește productivitatea operatorilor.
 • Aplicabilitatea sistemelor de tip GIS
  • Urbanism;
  • Impozite și taxe locale;
  • Registrul Agricol;
  • Administrare patrimoniu;
  • Cadastru;
  • Inventar;
  • Altele – în funcție de nevoile clienților.

Dezvoltarea permanentă a unei soluții GIS duce la o integrare de soluții complexe care permit culegerea, gestionarea, schimbul de date și analize detaliate pentru o administrație publică eficientă, complet digitalizată și automatizată.

Servicii auxiliare

 • Inventarierea drumurilor și vectorizarea elementelor drumurilor;
 • Inventarierea spațiilor verzi și vectorizarea lor;
 • Trasarea rețelelor edilitare conform elementelor de suprafață;
 • Transpunerea inventarelor în format GIS;
 • Calcul suprafață proprietate UAT, cadastrată și necadastrată cu maparea ei;
 • Calcul suprafață cadastrată și necadastrată din intravilan și extravilan;
 • Integrare hărți interactive pe site-ul UAT;
 • Parcelarea ideală a unui teren care urmează a fi scos la vânzare, concesiune, etc.;
 • Verificarea ridicărilor topografice pentru proiectele de rețele edilitare;
 • Extras de Carte Funciară;
 • Ridicări topografice pentru diverse scopuri.

DIBAL-GIS PRO

DIBAL-GIS PRO este un soft marca Dibalcris, dezvoltat în cadrul companiei și înregistrat la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor), care a pornit de la ideea și experiența noastră lucrând cu primăriile de-a lungul timpului.

DIBAL-GIS PRO este primul GIS dezvoltat și orientat spre primării, conceput pentru a putea fi folosit nu doar de oameni tehnici, cu experiență sau care lucrează în domeniu, ci de oricine are nevoie să-l utilizeze.

Poate fi personalizat în funcție de nevoile clientului.

Ce putem face în DIBAL-GIS PRO?

Prin definiție GIS-ul culege, gestionează și analizează date. Exemple de date:

 • Conexiune live cu baza de date de la ETERRA, vizualizare Carte Funciară (CF) direct din aplicație, registrul de proprietari.

  Baza de date ETERRA este folosită de orice reprezentant al primăriei, motiv pentru care am reușit să facem utilizarea ei cât mai eficientă, iar deschiderea unui CF la un click distanță.

  Utilitatea GIS-ului e cu atât mai valoroasă cu cât centralizează mai multe date și este personalizabil. Toate serviciile noastre au fost dezvoltate prin prisma nevoilor primăriilor, eficientizând și facilitând munca acestora.

Exemplu de baze de date ETERRA a unei localități din Timiș, cadastrate în totalitate, fără o hartă sau ortofotoplan

 • Întocmire și administrare RENNS (Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală) poate fi integrat (în cazul în care există deja) sau poate fi realizat de noi (fiind unul dintre serviciile puse la dispoziție);

  RENNS este un sistem informatic unde sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Acesta reprezintă un sistem de evidență și consultare geospațială a nomenclaturii stradale la nivel național.

  Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru (Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996-art.5).

  • Impozite și taxe locale (Masa impozabilă) – Pe baza unui ortofotoplan cu o precizie bună se pot efectua proceduri de măsurare a clădirilor, contribuind în mod semnificativ la creșterea fondurilor financiare ale Bugetului local.

   În funcție de complexitatea serviciului ales de client pot fi astfel:
   • Corelate proprietățile cu fiecare număr administrativ;
   • Corelate datele din măsurători cu baza de date din ITL;
   • Ieșiri în teren pentru colectarea datelor reale în funcție de nevoile primăriei, pentru a avea o situație actuală care urmează a fi comparată cu ITL-ul. Exemple de date colectate din teren pentru ITL: nume și prenume proprietar, nr. administrativ-vechi și/ sau nou – după caz, adresa completă, regim de înălțime: etaj, mansardă, subsol, demisol, tipul clădirii, anul construcției, etc.). Tot procesul este în conformitate cu Codul Fiscal;
   • Verificate și prezentate diferențele dintre cele două seturi de date;
   • Generate planuri de situație (.pdf în format electronic sau printabil) pentru fiecare număr administrativ;
 • Introducerea altori seturi de date topografice, respectiv PUG-uri și PUZ-uri;

Transpunere PUG în DIBAL-GIS PRO ++

 • Transpunerea inventarului patrimoniului
  • Transpunerea inventarului în format GIS având la bază un ortofotoplan înseamnă să avem la un click distanță locația geo-spațială a unui imobil, cu toate informațiile preluate din listele și documentele care stau la baza inventarului. Fie că este cadastrat sau necadastrat avem detaliile tehnice necesare. Vom avea astfel un patrimoniu organizat, centralizat, digitalizat și ușor accesibil pentru toți reprezentanții UAT-ului.
 • Vectorizarea oricărui detaliu având la bază un ortofotoplan și localizarea geo-spațială. Exemple de elemente care pot fi vectorizate având la bază un ortofotoplan cu o precizie care să permită acest lucru:
  • Construcții;
  • Terenuri;
  • Elemente ale drumului:
   • Ax drum;
   • Limita carosabilă;
   • Intersecții;
   • Rondouri;
   • Trotuar;
   • Ax trotuar;
   • Piste pentru cicliști;
   • Șanțuri;
   • Rigole;
   • Poduri și podețe;
   • Spații verzi;
   • Parcări
  Fiecare element se va vectoriza tip linie (ml.) sau poligon (mp.) în funcție de caracteristicile sale geometrice și de reprezentarea sa, dar și ținând cont de modul în care aceste date vor fi utilizate în cadrul proiectului GIS și de tipul de analize sau vizualizări care vor fi aplicate asupra lor.
  Se vor vectoriza respectând normele și reglementările specificate în următoarele: O.G. 43/1997, ordinul 600/2023, Legea 7/1996, H.G. 392/2020 și O.U.G. 57/2019, pentru a ne asigura că vectorizarea este în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Drumuri și străzi – Sunt arterele principale ale infrastructurii rutiere și pot varia în funcție de clasificare, de la drumuri locale la autostrăzi. Sunt conectate într-o rețea extinsă;
  • Poduri și podețe – Construcții care traversează obstacole precum râuri, canale sau alt tip de teren dificil. Facilitează continuarea fluxului de trafic și conectarea între diferite zone;
  • Trotuare și piste de biciclete – Zone destinate circulației pietonilor și bicicliștilor, asigurând siguranța și promovând mobilitatea durabilă;
  • Intersecții și rondouri – Puncte de intersecție sau schimbare a direcției de mers a vehiculelor, reglementate prin semafoare, indicatoare sau alte sisteme de control ale traficului și prevenirea inundațiilor;
  • Parcări – Zone desemnate pentru staționarea vehiculelor, atât în proximitatea clădirilor și obiectivelor publice, cât și în alte locuri strategice.

  Pe baza acestor vectorizări se pot determina diferite date de care primăria ar putea avea nevoie, de exemplu, suprafața totală a spațiilor verzi amenajate din UAT, suprafața totală a trotuarelor, etc. (fiecare element fiind reprezentat în sistem GIS, individual, cu posibilitatea de a determina aceste suprafețe și pe anumite zone din interiorul UAT-ului).
 • Ridicări topografice pe baza norului de puncte LiDAR. Ridicarea topografică prezintă situația reală a lucrărilor dintr-un teren și este necesară pentru realizarea unui plan topografic. Măsurile sunt efectuate în sistemul național de coordonate Stereo 70.

  O ridicare topografică poate fi:
  • Planimetrică (când se determină poziția în plan a suprafeței)
  • Nivelitică (când se determină poziția pe verticală a punctelor)
  • Combinată (când se determină atât poziția în plan, cât și cea pe verticală)

  Planul topografic este realizat la cerințele proiectantului, ale arhitectului sau când este impus prin certificatul de urbanism obținut. În funcție de specificul situației pentru care ridicarea topografică este necesară, documentația finală (planul topografic) poate include următoarele:
  • Delimitarea suprafeței parcelei sau suprapunerea acesteia cu alte parcele din teren;
  • Forma, dimensiunile și poziția exactă a construcțiilor existente în suprafața măsurată sau din suprafețele învecinate;
  • Curbele și diferențele de nivel;
  • Numerele cadastrale din vecinătăți;
  • Forma albiei unor cursuri de apă;
  • Lucrări edilitare: canalizări, trasee de cabluri, conducte de apă și gaze etc.;
  • Signalistică stradală și elemente de protecție pentru circulația autovehiculelor;
  • Încadrare borduri și alei de acces;
  • Tipuri și specii de arbori de pe amplasament sau din vecinătate.

Ridicări topografice pentru drumul de legătură Paleu-Oradea

 • Automatizarea proceselor administrative

Unicitatea DIBALCRIS prin DIBAL-GIS PRO

 • Software

  Aplicație creată de Dibalcris, fără terțe părți.

  Dezvoltăm și implementăm orice este de interes pentru activitatea clientului.

 • Servicii

  Oferim inclusiv servicii suport de culegere și prelucrare a datelor, servicii de vectorizare, de cartografiere, cursuri și pregătire în domeniul GIS.

 • Asistență

  Prin Dibal-GIS pro clientul va avea un manager de proiect dedicat, care cunoaște parcursul și modul de desfășurare al activității clientului.

 • Conformitate

  Compania Dibalcris este prezentă doar pe piața din România, scopul fiind adaptabilitatea soluțiilor la legislația în vigoare la nivel național și local.

Propunere implementare concept GIS

 • Ortofotoplan actual

  Ortofotoplanul este cea mai simplă și accesibilă metodă de a verifica realitatea din teren. Permite vectorizarea oricărui detaliu și ajută la extragerea datelor.

 • Bază de date ANCPI LIVE

  Transpusă în format GIS, actualizată la zi, cu funcții de vizualizare a Cărții Funciare direct în aplicație, registrul de proprietari și toate elementele tehnice disponibile în ETERRA.

 • Integrarea bazelor de date actuale

  Transpunerea informațiilor și datelor actuale în format GIS.

 • Identificarea nevoilor din UAT

  Documentarea împreună cu managerul de proiect a tuturor activităților cu caracter spațial, în scopul înțelegerii proceselor interne.

 • Elaborarea conceptului GIS

  Vom concretiza conceptul de GIS pentru UAT împreună cu utilizatorii datelor, urmând să fie transpus pe activitatea fiecărui departament implicat.

 • Creare, implementare și adaptare

  Se vor implementa conceptele definite în pasul anterior, iar la nevoie se vor adapta.

Întrebări frecvente

Poate fi adaptat acest software GIS la nevoile specifice ale primăriei noastre?

Sigur că da. DIBAL-GIS PRO poate fi adaptat nevoilor specifice ale oricărei primării prin configurarea și personalizarea funcționalităților în concordanță cu cerințele specifice și necesitățile de gestionare a informațiilor.

Cum facilitează acest soft GIS colaborarea între diferitele departamente ale primăriei?

DIBAL-GIS PRO optimizează colaborarea între departamentele primăriei oferind accesul comun la date și analize, facilitând schimbul efficient de informații și coordonarea activităților între departamente.

Se oferă training și suport pentru a asigura o utilizare eficientă a sistemului GIS de către angajații noștri?

Da. Echipa noastră oferă training și suport pentru a asigura o utilizare eficientă a aplicației, facilitând înțelegerea funcționalităților acesteia.

Cum poate DIBAL-GIS PRO să ne ajute în urmărirea și gestionarea proiectelor de construcții în oraș?

Prin utilizarea informațiilor geospațiale (informații despre teren, infrastructură, premise de construcție, etc.), DIBAL-GIS PRO permite vizualizarea și analiza detaliată a proiectelor, facilitând luarea deciziilor și coordonarea între departamente. De asemenea, poate ajuta la identificarea potențialelor probleme, contribuind la îmbunătățirea și gestionarea proiectelor de construcții.

Cum poate acest soft să simplifice procesul de emitere a certificatelor și documentelor administrative?

DIBAL-GIS PRO poate simplifica procesul de emitere a certificatelor și documentelor administrative prin automatizarea fluxului de lucru și centralizarea datelor. Prin integrarea informațiilor geospațiale se identifică rapid informațiile necesare, ceea ce reduce timpul și efortul necesar pentru obținerea acestor documente.